Voeren van een goede dialoog

Voeren van een goede dialoog

Voor het creëren van bewustwording om werknemers het belang in te laten zien van het in beweging blijven en stimuleren van een leven lang leren is een keur aan producten en spelen te koop en is er ook een breed trainingsaanbod te verkrijgen.

Yvonne heeft aan de wieg mogen staan van de ontwikkeling van de ‘Koerskaart Werk & Toekomst’, een serious game om in groepen van 4-8 personen samen een goede dialoog aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. Het is een interactieve spelvorm bestaande uit een aantal vraagstukken om de deelnemers te triggeren om na te denken over vragen als ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’, maar ook om ze vooruit te laten kijken hoe hun werkzame leven er over circa 4 jaar uit ziet.

De koerskaart is inmiddels met honderden weknemers van Philips gespeeld en is ook bij bedrijven ingezet waar Yvonne gastcolleges verzorgde rond duurzame inzetbaarheid – dit met verrassende resultaten.

Na de positieve ervaringen met het werken met dit format heeft Yvonne als initiatiefnemer samen met een aantal andere professionals ook de koerskaart ‘Van stress op het werk naar plezier in je werk’ ontwikkeld. Deze koerskaart wordt inmiddels al 2 jaar ingezet tijdens de jaarlijkse overheidscampagne ‘Check je werkstress’ en wordt ook in- en extern door haar aanbevolen en gebruikt.

NB: in navolging van Philips heeft het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voortgeborduurd op dit concept en heeft een eigen koerskaart ‘Duurzame inzetbaarheid’ ontwikkeld, welke kan worden gedownload via de site www.duurzameinzetbaarheid.nl.