Vitality Counts

Consultant | Creatief strateeg

Consultant

People, planet, profit oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij mij en op HR-vakgebied draag ik mijn steentje bij om invulling te geven aan de ‘people-kant‘. Als consultant benader ik de vraagstukken zowel vanuit een bedrijfskundig perspectief als vanuit HR-perspectief en laat de verschillende belangen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Ik ben me hierbij bewust van het belang van stakeholdermanagement en heb veel ervaring als Directeur Sociale Innovatie met programma management op het gebied van duurzame inzetbaarheid & gezondheid en in het schakelen tussen partijen – management/ medewerkers, vakbonden en ondernemingsraden.

Duurzame inzetbaarheid zit al vele jaren in mijn werkportefeuille, waar ik in mijn rol als consultant dankbaar gebruik van maak. Actuele thema’s waar ik graag over adviseer/meedenk, zijn vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Denk hierbij o.a. aan het vergroten van werkzekerheid, active aging, carriere wendingen, jobcrafting, diversiteit en vitaliteitsvraagstukken ter preventie van verzuim (o.a. werk/privé balans + werkdruk/-stress + HSP/HSS).

Ik heb een enorm netwerk van experts/professionals met wie ik in de loop van de jaren heb mogen samenwerken en neem dit ook mee in mijn advisering.

Met mijn deskundigheid en creativiteit ontwikkel ik producten en bedenk (maatwerk-)oplossingen, die waarde toevoegen en waar anderen iets aan hebben. Het liefste in co-creatie met anderen, zodat de som der delen het gewenste resultaat oplevert.

Creatief strateeg

HR zou haar toegevoegde waarde aan de business volgens mij (verder) kunnen vergroten door een aantal traditionele marketingprincipes toe te passen bij het bedienen van het klantenveld, de medewerkers. Voor marketeers geldt dat een perfecte ‘customer experiencede toekomst heeft, mits ze steeds meer inzetten op het verpersoonlijken van hun aanbod en proberen in te spelen op de wensen/behoeften van hun klanten. De klant is koning. Maar wat als je deze klantenervaring nu eens vertaalt naar ’employee experiences’ om mens en organisatie in beweging te krijgen. En dan ook nog eens op een wijze die door deze beleving leuk is en impactvol – op een speelse wijze leidend tot een effectieve gedragsverandering.

Innovatie lab

Dat is precies waar ik mijn brede praktijkervaring en creativiteit op inzet en mijn adviesrol optimaal kan waarmakenEen goede communicatie is key en ligt aan de basis van veel veranderprocessen. Door dit op een niet conventionele wijze vorm te geven en daarbij gebruik te maken van moderne digitale tooling weet ik met mijn aanpak mensen te raken.

In mijn voormalige baan bij Philips en Signify (voormalig Philips Lighting) was ik o.a. ontwikkelaar en beheerder van diverse portals (‘Create your own Future Portal’ en ‘Health & Wellbeing Portal’) en was verantwoordelijk voor de communicatie binnen HR (o.a. CAO-bulletins, jaarverslagen, digitale nieuwsbrieven, blogs/vlogs, flyers, posters, infographics, e.d.).

Daarnaast heb ik ook diverse e-learning modules en werkmethodieken/werkbladen ontwikkeld om thema’s in de organisatie bespreekbaar te maken en de bewustwording rond het belang van werken aan je eigen inzetbaarheid te vergroten.

Enkele voorbeelden

Health Portal Philips
Create your own Future Portal Signify
Koerskaart Werk & Toekomst